.

 mail: *
:
: v meste - blok B, Братислава - Нове місто <ubytovanie@ubytovanievmeste.sk>
:
:
: *
1 + 1 = * (anti SPAM)